Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola aicina iegūt vidējo izglītību vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programmā RANKĀ.